Lehrer

ULF ROTT Shihan

(6. Dan Aikido, Aikikai Shihan – 5. Dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu)
Mitglied im AIKIKAI Tokio, Yuishinkai Sugino Dojo Kawasaki,  Aikido Föderation Deutschland

Weitere Lehrer und Lehrerinnen im Dojo in Leer:

Izumi Mikami-Rott (2. Dan Aikido, 4. Dan Katori Shinto Ryu)

Volker Seibt (3. Dan Katori Shinto Ryu)

Sebastian Buchner (3. Dan Katori Shinto Ryu)

Stephan Gelhaar (3. Dan Aikido)

Sebastian Frey (2. Dan Aikido)

     

 

 

 

 

 

 

Ulf Rott mit Sugino Yoshiosensei in dessen Dojo in Kawasaki/Japan Ende1993.

 

 

 

 

 

 

 

Eines der letzten Fotos von Yamaguchi Seigo sensei (*13.04.1924 – +24.01.1996)  mit der Aikido Gruppe des Dojos in Nerima im Dezember 1995

 

 

 

 

 

 

Ulf Rott und Izumi Mikami-Rott mit dem Aiki-Doshu Ueshiba Moriteru sensei vor dem Eingang des Aikikai-Honbu-Dojos in Shinjuku Wakamatsu-cho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yudansha-Camp im Saku-Dojo mit Endo Seishiro sensei im Sommer 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstags nachmittags im Sugino Dojo im Frühjahr 1996